Show Vehicle
Gates Drive Belt Fan Rib-Belt Alternator for HONDA CIVIC 1.6 B16A2 EJ EK 160bhp
Gates Drive Belt Fan Rib-Belt Alternator for HONDA CIVIC 1.6 B16A2 EJ EK 160bhpGatesPrice:
Availability:
PN:

Criterias:

FOR HONDA CIVIC
EJ EK Year:95->01 1.6 Petrol Eng.Code:B16A2 Saloon 160bhp
EJ EK Year:95->01 1.6 Petrol Eng.Code:B16A2 Hatchback 160bhp